Projekty EU

OP PIK Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0015809 

Pořízení inovativní technologie PTR pro zahájení unikátní výroby technických průmyslových plynů a dalších produktů z plastových druhotných surovin. 

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního zařízení (řešení) v oblasti využití druhotných surovin, a to za účelem zefektivnění procesu využití druhotných surovin.

Pořízení inovativní technologie PTR pro zahájení unikátní výroby technických průmyslových plynů a dalších produktů z plastových druhotných surovin.

 

 

 

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 

OP PIK Nemovitosti III. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014757 

Přestavba brownfieldu na moderní provozní objekt společnosti FILÁK, s.r.o. 

Hlavním cílem projektu je vybudování nových provozních prostor ve společnosti FILÁK, s.r.o., kdy v rámci projektu dojde k odstranění objektů typu brownfield, jež nejsou efektivně využívány a v současné době jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, a k vybudování nového provozního objektu sestávajícího se z výrobních a administrativních kapacit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025960 

Soubor energetických opatření ve společnosti FILÁK, s.r.o. v rámci výrobní haly v provozu Vlkoš 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozního objektu společnosti FILÁK, s.r.o. v areálu ve Vlkoši, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, kdy dojde k výměně výplní otvorů, zateplení ochlazovaných konstrukcí objektu a k dalším stavebním opatřením, které budou mít prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.