Financování

Financování pro LED technologie

Financování

V oblasti oprav, rekonstrukcí a výstaveb nového veřejného osvětlení se velmi často setkáváme s problémem, se kterým se potýkají jednotlivé městské samosprávy v České republice, a sice s jejich financováním.
Města a obce řeší problém stejný jako naše veškeré odvětví veřejné správy, a tím je obecně vžitý pojem nedostatku peněz.

Společnost Filák, s.r.o. zajišťuje pro své projekty následující služby:

 

 • Finanční leasing
 • Úvěr
 • Operativní leasing
 • Dotace

 

Finanční leasing

Finanční leasing znamená dlouhodobé užívání předmětu, kdy poskytovatel leasingu převádí na příjemce leasingu všechna rizika a výnosy, spojené s fungováním zařízení. Doba leasingu se většinou kryje s dobou ekonomické životnosti financovaného zařízení a leasingové splátky pokrývají pořizovací cenu pronajatého zařízení.

Finanční leasing  slouží k  trvalému pořízení Vámi vybraného majetku a rozumí se jím:

 • leasing LED technologií
 • doba splácení od zkrácených splátkových kalendářů do 72 měsíců
 • akontace od 0%
 • zůstatková hodnota 1 000 Kč bez DPH
 • možnost navýšení zůstatkové hodnoty a snížení splátek v průběhu financování
 • leasing s povinností odkupu a možností odpočtu celého DPH z předmětu financování a finanční služby ihned na začátku financování

 

Úvěr

Financováním prostřednictvím úvěru dochází k okamžitému převodu předmětu do vlastnictví klienta, je vykazován v majetku společnosti, což umožňuje jednorázový odpočet DPH v plné výši z pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu.

Tento způsob financování splňuje podmínky pro čerpání dotací ze státního rozpočtu či z některého z Evropských strukturálních fondů a rozumí se jím:

 • doba splácení od 6 do 72 měsíců, včetně nabídky pojištění
 • první platba ve výši DPH
 • umoření úvěru navýšenou splátkou ve výši DPH nebo využití sezónního splátkového kalendáře

 

Operativní leasing

Operativní leasing je krátkodobé, či  střednědobé užívání předmětu příjemcem leasingu, kdy doba  trvání smlouvy  je kratší než ekonomická životnost majetku a splátky hrazené příjemcem leasingu  zahrnují jen určitou část pořizovací ceny. Riziko zůstatkové hodnoty předmětu leasingu většinou nese poskytovatel operativního leasingu.

Účelem operativního leasingu  je zajištění majetku do společnosti na potřebné  období, aniž by klient musel majetek pořizovat do vlastnictví společnosti.

Operativní leasing bez služeb:

 • operativní leasing s právem odkupu
 • full service  – operativní leasing se službami
 • nulová první splátka nebo minimální kauce na začátku pronájmu
 • doba pronájmu od 6 do 60 měsíců  i s následnou možností koupě předmětu

 

Dotace

Dotace veřejného osvětlení je forma spolufinancování z fondů. Pro tuto formu financování platí všeobecně zavedené postupy a nároky, které jsou na žadatele o dotaci kladeny. Žadatel musí dbát na základní ustanovení jako např. respektování platných předpisů a norem.

Zde je kladen velký důraz na technickou úroveň přípravy projektu a následnou realizaci.

Dotační zdroje:

 • Krajské zdroje
 • Státní zdroje
 • Evropské zdroje

 

Pro více informací: www.czbf.eu