LED technologie

Výhody LED technologií

PROČ LED TECHNOLOGIE?

 

LED nevyzařují UV záření

Svítidla nevyzařují žádná záření, především UV záření, jež je nešvarem úsporné žárovky a klasických starých zářivek a výbojek.

LED nevadí četnost zapnutí

LED svítidlům nevadí četnost zapnutí / vypnutí. Oproti úsporné žárovce a výbojkám se LED žárovka rozsvítí ihned, bez časové prodlevy.

LED = dlouhá životnost

Životnost používaných LED zdrojů světla je 30 000 – 70 000 hodin, což při průměrném 12 hodinovém denním svícení činí 8 – 19 let.

LED = úspora elektřiny a financí

Největší výhodou LED je úspora elektrické energie, a tím i peněz vydaných za spotřebu energií. Jednoduchým propočtem lze říci, že spotřeba je cca o 50% nižší než u běžné zářivky a o 60-70% nižší než u výbojkových svítidel. Další úsporný faktor je, že LED osvětlení jsou absolutně bezúdržbová. Odpadá tímto výměna světelných zdrojů, jako jsou u klasického osvětlení žárovky, úsporné žárovky, zářivky, výbojky atd.

LED neobsahují rtuť

Výrobky LED neobsahují rtuť ani žádné plyny, proto nejsou nebezpečným odpadem. Nehrozí Vám poškozením zdraví a šetří přírodu.

LED šetří emise CO2 v ovzduší

Díky úspoře elektrické energie šetří LED zdroje CO2 v ovzduší, který vytváří elektrárny při výrobě elektřiny. Úspornou LED technologií tak přispějeme k lepšímu životu na naší planetě.

LED svítidla umožňují regulaci svítivosti 0 – 100%

 

LED svítidla mají ihned po rozsvícení 100% světelný výkon

Jejich světelná účinnost je tedy okamžitá! Bez zahřívání, bez zdlouhavého nabíhání intenzity světla. Okamžitý 100% výkonový opětovný restart.

LED osvětlení zachovává skutečné barvy předmětů

Při použití bílé barevné teploty světla, která je jedna z možných variant LED osvětlení, si osvětlené předměty zachovávají svou skutečnou barvu.
Barva předmětů nebude pro náš zrak odlišná a její podání bude autentické. Barevné podání blízké skutečnosti u venkovního osvětlení komunikací přispěje k bezpečnosti na komunikacích.

LED neztrácí rozsvěcováním a zhasínáním nic ze své dlouhé životnosti

Oproti tomu zářivkám, výbojkám a žárovkám se tímto cyklem velmi snižuje životnost. Je změřeno, že pokud se tento cyklus opakuje sedm krát za den, tak se životnost těchto běžných, standardních zdrojů snižuje přibližně na poloviční hodnotu, kterou udává výrobce.

 

Výzkum a vývoj

 

Vývoj nových LED svítidel

Společnost Filák, s.r.o. spolupracuje s renomovanými zkušebnami a výzkumnými ústavy na vývoji a výzkumu nových typů, tvarů a výkonových řad LED svítidel.

Např:

  • VUT Brno – fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) – ústav energetiky UEEN
  • VUT Brno – fakulta chemická ÚCHM – ústav chemie materiálů
  • ČVUT Praha – Fakulta jaderné fyziky
  • TRON Brno – poradenská firma v oblasti LED technologií, výrobce LED chipů

Zaujaly Vás výhody LED technologie?

Podívejte se na oblasti reálného využití této technologie

Veřejné osvětlení

Více informací

Průmyslové osvětlení

Více informací