FILAK

CZ EN RU


Filak Energy Filák, s.r.o. - vývoj a výroba hologramů a holografických strojů, strojní výroba.

V oblasti holografie spolupracujeme se specialisty z Fakulty jaderné fyziky ČVÚT Praha.
Díky několikaleté výzkumné a vývojové spolupráci jsme vyvinuli a úspěšně prodáváme stroje a přídavná zařízení na výrobu a aplikaci hologramů.


S vývojem a výrobou hologramů a holografických strojů máme bohaté zkušenosti, jelikož se v tomto oboru pohybujeme více než 20 let. Díky propojení vědy, výzkumu a marketingu jsme vždy o krok před konkurencí. Naše řešení jsou jednoduchá, rychlá a především efektivní. Spektrum našich výrobků je velmi široké a díky našim mnohaletým zkušenostem, které jsme získali spoluprací s evropskými nadnárodními společnostmi, jsme schopni každou vaši myšlenku úspěšně realizovat.

 


OP PIK Nemovitosti III. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014757

Přestavba brownfieldu na moderní provozní objekt společnosti FILÁK, s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vybudování nových provozních prostor ve společnosti FILÁK, s.r.o., kdy v rámci projektu dojde k odstranění objektů typu brownfield, jež nejsou efektivně využívány a v současné době jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, a k vybudování nového provozního objektu sestávajícího se z výrobních a administrativních kapacit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

   

OP PIK Nízkouhlíkové technologie IV. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_186/0015809

Pořízení inovativní technologie PTR pro zahájení unikátní výroby technických průmyslových plynů a dalších produktů z plastových druhotných surovin.

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního zařízení (řešení) v oblasti využití druhotných surovin, a to za účelem zefektivnění procesu využití druhotných surovin.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

   

OP PIK Úspory energie IV. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017229

Soubor energetických opatření ve společnosti FILÁK, s.r.o. v rámci výrobní haly v provozu Vlkoš

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti provozního objektu společnosti FILÁK, s.r.o. v areálu ve Vlkoši, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se jak snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, kdy dojde k výměně výplní otvorů, zateplení ochlazovaných konstrukcí objektu a k dalším stavebním opatřením, které budou mít prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.