FILAK

CZ EN RU


O SPOLEČNOSTI FILÁK, S.R.O. :: HISTORIE SPOLEČNOSTI

budova_okraj_1260Společnost FILÁK, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku v Brně dne 17.9.1993.

Na počátku odpovídalo výrobní zařízení tehdejšímu podnikatelskému záměru, jenž se opíral o výrobu součástí pro rakouskou společnost Freudenberg Kufstein, která je dceřinou společností nadnárodní korporace Freudenberg se sídlem Weinheim.

Brzy se však ukázalo, že kapacitní možnosti a technická úroveň společnosti je vyšší a výrobní program se začal postupně rozšiřovat.

Společnost získala strategického obchodního partnera MEDAM A.G. Schaan, Liechtenstein s jehož pomocí postupně získala nové zákazníky. Jedním z významných odběratelů se stala společnost Werndel Rosenheim Německo zabývající se výrobou kancelářského nábytku, již v roce 2000 " pohltila " nadnárodní společnost STEELCASE se sídlem Milwaukee - stát Wisconsin USA, s evropskou centrálou ve Strasburgu. Díky nadnárodní působnosti této společnosti jsme rozšířili výrobu dílců pro montážní závody jak v Německu, tak i v jiných evropských zemích.

V roce 2002 jsme zahájili spolupráci se společnostmi působícími na území Francie. Staly se jimi společnosti DELAGRAVE - výrobce nábytku pro kina a školy a POLFATECH - dodavatel dílů pro výrobu nábytku pro chemické laboratoře.

V roce 2003 podepsala naše společnost dlouhodobý kontrakt s německou společností WIHAG se sídlem Bielefeld na výrobu kontejnerových noh.

Vzhledem k rozšiřující se výrobě bylo zřejmé, že stávající výrobní zařízení je nedostatečné, a tak v roce 2001 pořídila společnost lakovnu pro práškové nanášení barev, kterou uvedla ve spolupráci se společností IDEAL Brno v roce 2002 do provozu.

Další neméně významnou a velmi perspektivní oblastí podnikání společnosti je výroba strojů a zařízení pro výrobu a aplikaci hologramů. V této oblasti spolupracujeme se specialisty z Fakulty jaderné fyziky ČVÚT Praha.

Díky několikaleté výzkumné a vývojové spolupráci byly vyvinuty a úspěšně se prodávají stroje a přídavná zařízení na aplikaci hologramů.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi specifický obor, je naše společnost jedna z mála v Evropě i na světě, která se touto problematikou zabývá.

Cílem naší společnosti je dosáhnout dlouhodobé stability a perspektivy jak ve strojírenské výrobě, tak v oboru holografie. Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9001 : 2000 a velkou pozornost věnuje ochraně životního a pracovního prostředí.

V roce 2004 jsme získali kontrakt pro německou společnost JOST - výroba kontejnerových noh, rámů, traverz a dalších dílců pro nákladní automobilový průmysl.